Thiết kế web kiwi

Thẻ: Notepad

  • Thủ thuật nâng cao notepad++

    15-08-2017 Hướng dẫn/Lập Trình

    1001 thủ thuật sử dụng Notepad ++ I. Xóa dòng + điều kiện 1. Xóa các dòng có chứa kí tự (delete line if contains) Ví dụ cần xóa tất cả các dòng có chứa từ “help” Bước 1. Menu Search -> Mark ... hoặc Ctr + F chọn Tab là Mark Bước 2....

    Chi tiết