1001 thủ thuật sử dụng Notepad ++

I. Xóa dòng + điều kiện

1. Xóa các dòng có chứa kí tự (delete line if contains)

Ví dụ cần xóa tất cả các dòng có chứa từ “help
Bước 1. Menu Search -> Mark ... hoặc Ctr + F chọn Tab là Mark
Bước 2. Nhập từ khóa vào ô Find what là: help
Bước 3. Check vào Bookmark line và Wrap aroud -> click vào Mark All (nó sẽ đánh dấu tất cả các dòng có chứa từ help)
Bước 4: Menu -> Bookmark -> Remove Bookmarked Lines (xóa tất cả các dòng đã book mark)

2. Xóa các dòng không chứa kí tự (delete line if not contains)

Các bước 1,2,3 giống như trên.
Bước 4: Menu -> Bookmark -> Remove Unmarked Lines (xóa tất cả các dòng không book mark)

3. Xóa các dòng trắng (delete blank lines)

Menu Edit -> Line Operations -> Remove Empty Lines (Containing Black Character)

4. Xóa dòng ít hơn n kí tự (Removing lines with less than n characters)

Ví dụ xóa dòng có ít hơn 10 kí tự
^.{0,10}(rn?|n|$)

5. Xóa dòng nhiều hơn n kí tự (Removing lines with than more n characters)

Ví dụ xóa dòng có nhiều hơn 10 kí tự
.{10}.+(r?n|n|$)

6. Xóa các dòng trùng nhau (Remove duplicate lines)

II. Thêm kí tự vào dòng

1. Thêm kí tự vào đầu dòng (Insert characters to begin line)

Ví dụ thêm vào từ help vào đầu, ở tất cả các dòng.
Find What: ^ -> Replace with: help

2. Thêm kí tự vào cuối dòng (Insert characters to end line)

Ví dụ thêm vào từ help vào cuối, ở tất cả các dòng.
Find What: $ -> Replace with: help

III. Xóa kí tự trong dòng

1.Xóa dấu kí tự cuối cùng trong dòng.

ví dụ xóa kí tự / ở cuối dòng
Find What: /$ -> Replace with: để trống

2.Xóa ký tự ở đầu dòng.

Ví dụ xóa http:// ở đầu dòng
Find What: ^http:// -> Replace with: để trống

3. Xóa tất cả ký tự ở sau 1 một ký tự nào đó

Ví dụ xóa tất cả ký tự ở sau từ help trong dòng
 Find What: help.* -> Replace để trống

4. Xóa tất các ký tự ở trước 1 ký tự nào đó trong dòng

Ví dụ xóa tất cả ký tự ở trước từ help trong dòng
 Find What: ^.+help -> Replace để trống

5. Xóa tất cả số (numbers) trong dòng

 Find What: [0-9]+ -> Replace để trống

6. Xóa dấu chấm đầu tiên trong dòng

 Find What: ^.?(.*) -> Replace: 1

IV. Tìm ký tự trong dòng

1.Tìm dòng có 3 số liên tiếp sau

Find what: /d/d/d
XÓA KHOẢNG TRẮNG TRONG NOTEPAD

Nhấn Ctrl + A để bôi đen hết toàn bộ văn bản, sau đó nhấn Ctrl + H để mở công cụ lọc của Notepad++ . Mở sang Tab Replace – trong ô Find what gõ dấu cách, sau đó chỉnh như trong ảnh và nhấn Replace All sẽ xóa sạch khoảng trắng đầu văn bản.
còn nữa …
Tìm ở google:
 • 1001 thu thuat notepad
 • Sử dụng ký tự trong notepad
 • Replace trong notepad
 • notepad có nhiều kí tự lạ
 • /d trong tìm kiếm thay thế notepad
 • tab nhiều dòng notepad
 • những điều cần biết về virus được tạo từ notepad
 • doan ma notepad xoa tat ca
 • dạy su dung notepad
 • các lệnh trong notepad
 • cach viết code kí tự nitepad
 • cách paste 1 chữ ra nhiều chữ bằng notepaste
 • các lệnh notepad
 • các lệnh hay dùng trong notepad
 • các lệnh của notepad
 • cac code trong notepasd
 • xoá nhiều chữ trong txx