Thanh niên chặt đứt chân trâu vì trâu đã ăn vài ngọn lúa
Thanh niên chặt đứt chân trâu vì trâu đã ăn vài ngọn lúa