Tùy chỉnh và tạo hiệu ứng tuyết rơi  cho blog

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho blogger, tùy chỉnh tuyết rơi vào blog, thêm code hiệu ứng tuyết rơi cho blogger,làm thế nào để tạo được hiệu ứng tuyết rơi cho blog, thêm hiệu ứng tuyết rơi vao website, tích hợp hiệu ứng tuyết rơi, hiệu ứng tuyết rơi cho blogspot, làm thế nào để tạo được hiệu ứng tuyết rơi cho blogger,hiệu ứng tuyết rơi cho blogger
Tất cả các câu hỏi trên trong bài viết này tôi sẽ giải đáp cho các bạn làm sao để thêm hiệu ứng tuyết rơi vào website blog của các bạn
hiệu ứng tuyết rơi cho blogger
hiệu ứng tuyết rơi cho blogger

thêm hiệu ứng tuyết rơi vào blog website

Hiệu ứng tuyết rơi hoặc hiệu ứng hình ảnh nào đó chạy  từ trên xuống trong blog, website quả là một phong cách cực kỳ ấn tượng đúng không.
Bạn có 1 blog cá nhân và bạn muốn làm đẹp nó, nhưng bạn chưa tìm được cách nào ấn tượng để tạo đẹp cho blog của bạn… vậy trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 đoạn code chứa hiệu ứng tuyết rơi bạn có thể để hiệu ứng này chỉ bất kỳ chỗ nào hoặc có thể để hiệu ứng này trên toàn blog

không ảnh hưởng tới tốc độ truy cập blog khi thêm hiệu ứng vào

Điều mà khiến tôi rất vui là đoạn scrip htm code hiệu ứng tuyết rơi này không ảnh hưởng tới tốc độ truy cập của blog bạn
khi bạn thêm code hiệu ứng tuyết rơi này thì blog của bạn hoàn toàn không bị ảnh hưởng tới tốc độ truy cập nhé

cách tạo hiệu ứng tuyết rơi 1 hoặc bất kỳ vị trí nào trong blogger

Với thủ thuật tạo hiệu ứng tuyết rơi trên blogg của tôi thì các bạn có thể tùy chỉnh được tuyết rơi tại duy nhất 1 bài đăng hoặc là toàn trang

cách làm hiệu ứng tuyết rơi

Chúng ta sẽ bắt đầu làm hiệu ứng tuyết rơi nhé

Thêm hiệu ứng tuyết rơi tại bài đăng mà bạn chọn

Bước 1 : 
Tạo bài đăng mới trong blogger
Chuyển sang chế độ HTML và thêm đoạn code sau vào cuối bài đăng
XEM DEMO

<!– HTML Codes by PhucNguyenIT.Blogspot.com –>
<marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:704px;top:349px;width:auto;height:574px;z-index:1;” scrollamount=”1″><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:45px;top:29px;width:auto;height:132px;z-index:1;” scrollamount=”4″><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:696px;top:115px;width:auto;height:513px;z-index:1;” scrollamount=”4″><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:93px;top:770px;width:auto;height:621px;z-index:1;” scrollamount=”7″><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:456px;top:10px;width:auto;height:368px;z-index:1;” scrollamount=””><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:39px;top:512px;width:auto;height:614px;z-index:1;” scrollamount=””><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:675px;top:888px;width:auto;height:411px;z-index:1;” scrollamount=”5″><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:585px;top:952px;width:auto;height:673px;z-index:1;” scrollamount=”3″><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:337px;top:850px;width:auto;height:579px;z-index:1;” scrollamount=”7″><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:989px;top:191px;width:auto;height:465px;z-index:1;” scrollamount=”5″><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:682px;top:114px;width:auto;height:393px;z-index:1;” scrollamount=”4″><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:369px;top:625px;width:auto;height:498px;z-index:1;” scrollamount=””><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:975px;top:994px;width:auto;height:463px;z-index:1;” scrollamount=”6″><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:964px;top:227px;width:auto;height:276px;z-index:1;” scrollamount=”7″><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:214px;top:961px;width:auto;height:288px;z-index:1;” scrollamount=”5″><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><marquee behavior=”scroll” direction=”down” style=”position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:139px;top:276px;width:auto;height:63px;z-index:1;” scrollamount=”3″><span class=”falling1″><img src=”http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763″ /></span></marquee><a style=”color: #000080; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-decoration: none; border: 1px double #00ADEF; padding: 1px; background: #FFF” href=”http://www.phucnguyenit.blogspot.com/” target=”_blank”>Free Blogger Templates</a>
Lưu ý :  

http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7c-28/twinklestarfuka/folder/870145/43/60401943/img_6?1299505763
 Đoạn url màu đỏ bên trên là hình ảnh, bạn có thể tùy chọn hình ảnh tuyết rơi bạn muốn thêm vào

Thêm hiệu ứng tuyết rơi toàn trang cho blogger

Thêm hiệu ứng tuyết rơi toàn trang thì bạn mở blogger ra chọn chỉnh sửa html
tìm đến thẻ </body> và dán đoạn code bên trên vào trên thẻ </body> 
Lưu trang lại và xem nhé.. chúc các bạn thành công 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

function getRandomPosts(json) {
var maxEntries = 10;
var numPosts = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
var indexPosts = new Array();
for (var i = 0; i < numPosts; ++i) { indexPosts[i] = i; } indexPosts.sort(function() {return 0.5 - Math.random()}); if (maxEntries > numPosts) {
maxEntries = numPosts;
}
var container = document.getElementById(‘random-posts’);
var ul = document.createElement(‘ul’);
for (i = 0; i < maxEntries; ++i) { var entry = json.feed.entry[indexPosts[i]]; var li = document.createElement('li'); var a = document.createElement('a'); a.title = entry.title.$t; for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) { if (entry.link[j].rel == 'alternate') { a.href = entry.link[j].href; break; } } a.appendChild(document.createTextNode(entry.title.$t)); li.appendChild(a); ul.appendChild(li); } container.appendChild(ul); }