Cách test tốc độ mạng Internet VNPT, FPT, Viettel – Speedtest.net

Cách test tốc độ mạng Internet VNPT, FPT, Viettel, kiểm tra tốc độ mạng thực tế up file tải file

Thông thường khi lắp mạng internet người lắp sẽ test tốc độ cho bạn xem
thống số và đường dây lắp cho bạn đã đúng chưa thông qua trang web:

Sau đó click vào BEGIN TEST như hình phía dưới để bắt đầu test

cach test toc do mang internet vnpt, fpt, viettel

Sau khi nhấn phần mềm sẽ xử lý và gửi từng pagkage để test tốc độ download và upload của mạng internet của bạn

Sau khi test sẽ có kết quả cuối cùng về tốc độ upload và download.

Tuy nhiên đây là tốc độ mạng tính theo Mbps(Megabit) nhưng trong thực tế
chúng ta thường tính tốc độ mạng theo MBps(Megabyte). Nên tốc độ thực
tế bạn có thể lấy kết quả đã test và chia cho 8 đã ra kết quả tốc độ
mạng cuối cùng.

Ví dụ tốc độ download trug bình của mạng mình test là 14.5/8 = 1.8125 MB/s
Tốc độ upload là 15.76/8 = 1.97 MB/s

cách kiểm tra tốc độ mạng internet vnpt, fpt , viettel

Chúc các bạn thành công

cach test toc do truy cap mang internet vnpt, fpt,

cách test tốc độ truy cập internet vnpt,fpt,

làm sao để kiểm tra tốc độ truy cập mạng internet vnpt, fpt,viettel,

lam sao de kiem tra toc do truy cap internet cac nha mang

cach kiem tra toc do mang internet

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

function getRandomPosts(json) { var maxEntries = 10; var numPosts = json.feed.openSearch$totalResults.$t; var indexPosts = new Array(); for (var i = 0; i < numPosts; ++i) { indexPosts[i] = i; } indexPosts.sort(function() {return 0.5 - Math.random()}); if (maxEntries > numPosts) { maxEntries = numPosts; } var container = document.getElementById(‘random-posts’); var ul = document.createElement(‘ul’); for (i = 0; i < maxEntries; ++i) { var entry = json.feed.entry[indexPosts[i]]; var li = document.createElement('li'); var a = document.createElement('a'); a.title = entry.title.$t; for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) { if (entry.link[j].rel == 'alternate') { a.href = entry.link[j].href; break; } } a.appendChild(document.createTextNode(entry.title.$t)); li.appendChild(a); ul.appendChild(li); } container.appendChild(ul); }