Nếu bạn hiểu biết về tiếp thị trên mạng xã hội, doanh nghiệp của bạn có thể có một tài khoản Facebook. Bạn đã sửa soạn các hồ sơ hoàn hảo, điền tất cả các thông tin còn thiếu và thậm chí viết những điều rất xuất sắc về những điều nói về công ty của bạn chưa?
Một trong những yếu tố quan trọng nhất của trang Facebook của một doanh nghiệp là ảnh bìa. Nó giống như màn hình hiển thị của cửa hàng của bạn, nếu nó nhàm chán hoặc xấu thì sẽ không tại ra lợi ích cho bạn.
Vì vậy, những gì bạn nên có trong ảnh bìa phương tiện mạng xã hội của bạn? Dưới đây là 8 ý tưởng tuyệt vời cho việc tạo ra các hình ảnh bìa Facebook, lấy cảm hứng từ những thương hiệu – những đơn vị đã có một hiển thị với thiết kế vượt trội.

1. Căn Bên Phải

8 ý tưởng cho việc tạo hình ảnh bìa Facebook

chi tiết